Kristiansund

Besøksadresse
Nordmørsveien 71A
6517 Kristiansund N

Postadresse
Nordmørsveien 71A
6517 Kristiansund N

Org.nr - NO 959 857 555 MVA

E-post - kristiansund@morebeslag.no | Telefon  - 71 68 55 88 | Faks - 70 15 80 01

Avdeling:
Kristiansund


Roy Håkon Bakke

Avdelingsleder
avd. Kristiansund
+47 969 17 468
E-post

Stine Marceliussen

Butikk & System-ansvarlig
avd. Kristiansund
+47 468 38 985
E-post

Svein Arild Punnerud

Serviceleder
avd. Kristiansund
+47 901 67 671
E-post

Samarbeidspartnere