Molde

Besøksadresse
Fannestrandvegen 55
6415 Molde

Postadresse
Fannestrandvegen 55
6415 Molde

Org.nr - NO 959 857 555 MVA

E-post - molde@morebeslag.no | Telefon  - 934 15 500 | Faks - 70 15 80 01

Avdeling:
Molde


Roger Fylling

Avdelingsleder
avd. Molde
+47 905 19 696
E-post

Rune Lillevik

Prosjektleder
avd. Molde
+47 404 84 633
E-post

Frank Bjerkestrand

Salg / Marked
avd. Molde
+47 928 01 019
E-post

Margrethe Hopkinson

Butikk & System-ansvarlig
avd. Molde
+47 969 07 981
E-post

Anne Britt Ulleland

Serviceleder
avd. Molde
+47 466 23 747
E-post

Samarbeidspartnere