Ulsteinvik

Besøksadresse
Storehølvegen 21                 
6065 Ulsteinvik

Postadresse 
Storehølvegen 21
6065 Ulsteinvik

Org.nr - NO 959 857 555 MVA

E-post - ulsteinvik@morebeslag.no  | Telefon  - 700 15 100 | Faks - 70 15 80 01

 

Avdeling:
Ulsteinvik


Kenneth Ivar Rogne

Avdelingsleder
avd. Ulsteinvik
+47 951 76 788
E-post

Vegar Fjørtoft

Butikk & System-ansvarlig
avd. Ulsteinvik
+47 943 93 376
E-post

Samarbeidspartnere