Faguttrykk

I alle bransjer florerer det med faguttrykk og benevnelser som kan være vanskelig å forstå.
Her har vi samlet en mengde uttrykk i håp om at det skal bli lettere for deg som kunde å forstå oss.

 Fag Uttrykk: Forklaring:
 
 Push bar (skyvestang): Trykkes ned og i rømningsretningen.
 
 Touch bar (trykkstang):  Trykkes rømningsretningen.
 
Adgangskontroll: Regulering / begrensing av adgang til rom/områder/bygninger ved hjelp av elektronikk; vanligvis med kort og kortlesere samt sentralutstyr.
 
Aktiv dørblad: Det dørbladet som åpner først og lukker sist på en overfalset, tofløyet dør som slår en retning. Også kalt gangfløy.
 
Anslag: Fals på dør eller karm som stopper dørbevegelse ved lukking.
 
Antifriksjonsfalle: Tredelt falle med anordning som ved anslag mot sluttstykket hjelper fallen til å gli lettere inn i låskassen.
 
Automatisk sperring: Automatisk forreiling av låsefallen ved hjelp av sperrefalle.
 
Automatskåte: Beslag på to-fløyede dører som automatisk forankrer passivt dørblad (skåtefløy) til karm eller terskel. Skåten går i inngrep når begge dørfløyene går igjen i riktig rekkefølge til riktig lukket posisjon. Krever bruk av dørkoordinator.
 
Backset: Avstand mellom låsstolpen og senter av nøkkelhull/sylinderfallrør.
 
Bakkantbeslag: Forbinder døren med karmen på hengselsiden og forhindrer at noen kutter hengslene.
 
Batteri back-up: Ett eller flere batterier som overtar strømforsyningen, vanligvis automatisk, ved strømbrudd eller annet frafall av nesttspenning.
 
Berøringsfri leser: Komponent i adgangssystem: leserterminal som ikke krever fysisk kontakt med kodebærer (adgangskort eller brikke).
 
Beslag: Mekanisk utstyr - i tillegg til lås - som monteres på dør og/eller karm for at døren skal fungere etter hensikten.
 
Beslagliste: Plan for hva et bygg skal utstyres med av beslag og låser. Beslaglisten kan være utformet som en matrisetabell som viser utstyrsliste for dør/vindu.
 
Blindskilt: Skilt uten hull. Dekker hull som ikke er i bruk, for eksempel ved utskifting av låser.
 
Blindsylinder: Låssylinder uten nøkkelfunksjon.
 
Bolteskåte: Beslag med bolt som sikrer dør i lukket stilling.
 
Borbeskyttelse: For eksempel borhindrende stålstifter i låssylinder.
 
Branndør: Dør med spesielle krav for å hindre spredning av brann.
 
Brannmotstand: Den tid angitt i minutter som en bygningsdel (dør) motstår opphetning med bibehold av de branntekniske egenskaper som kreves av den.
 
Dekkskilt: Dekker utfresning og hull etter gammel lås, og gjør den penere etter innsetting av ny lås.
 
Dobbeltsylinder: Se sylinder. Låssylinder montert på samme lås utvendig og innvendig.
 
Dørautomatikk: Fellesbetegnelse for systemer som mer eller mindre automatisk åpner, lukker / låser eller svinger en dør.
 
Dørholdermagnet: Elektromagnetisk anordning som holder døren i åpen stilling. Benyttes oftest ved korridordører / mellomdører i korridor, som holdes åpne for bekvemmelig trafikk i denne. Magneten skal løses ut ved brann; vanligvis styrt av brannvarslings-system, slik at dørene lukkes og hindrer brannspredning.
 
Dørkontroll: System for overvåking av dører. Sentral registrering av den enkelte dørs status (lukket/åpen og låst/ulåst) - kan gi alarm ved uønsket status eller bruk av døren.
 
Dørkoordinator: Anordning som sikrer at skåtefløy lukker før gangfløy. Se også medbringerklaff.
 
Dørlukker: Komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft (også kalt dørpumpe).
 
Dørtykkelse: A-mål = total dørtykkelse. B-mål = avstand fra senter av låskasse til dørens utside. C-mål = avstand fra senter av låskasse til dørens innside.
 
Dørvrider: Dørklink, dørhank eller det som noen kaller dørhåndtak.
 
Elektrisk sluttstykke med normal funksjon: Låsklaff står låst når strøm ikke tilføres. Åpner ved tilførsel av strøm.

 

Elektrisk sluttstykke med omvendt funksjon: Låsklaff står låst når strøm tilføres. Åpner når strømmen brytes. Benyttes oftest i rømningsdører for å sikre at dør går i ulåst stilling ved strømbrudd, for eksempel ved brann.
 
Elektrisk sluttstykke: Se også sluttstykke Låskassens "motpart" i karmen med en sperremekanisme; låsklaff, som styres elektrisk / elektronisk i ulåst eller låst stilling.
 
Espagnolett: Låsskinne for veranda-/balkongdører.
 
Ettgrepsåpning: Dør i rømningsvei i bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 må kunne åpnes med ett grep og uten bruk av nøkkel.
 
Falle: Skrå falle som smekker inn i dørkarmen. Ser ut som en trekant ut fra låskassen.
 
Fallelås: Lås med vriderfalle og / eller låsefalle. Se smekklås.
 
Fallrør: Dreibar låsdel lageret i låskassedekslene. Overfører dreiebevegelse fra låssylinder eller dørvrider til boltene i låskassen.
 
Fallrøravstand: Avstand fra låskassens stolpefront til senter for låssylinder / vriderfallrør. Se også backset.
 
FDV-dokumentasjon: Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Dokumentasjon på leverte varer og hvordan de skal vedlikeholdes.
 
FG-godkjent: Godkjenning av Forsikringsselskapets Godkjennelsesnevnd.
 
Firkantpinne: Firkantet bolt som forbinder dørvrider eller knapp med vriderfallrør i låskasse.
 
Fjærhengsel: Hengsel; vanligvis montert i tillegg til bærende hengsler for ved fjærtrykk å hindre at døren blir stående åpen. Eldre løsning som sjelden sikrer at moderne, tyngre dører går i lukket stilling med fallen i inngrep. NB: Løsningen tilfresstiller ikke dagens krav til selvlukkende dører (branndører).
 
Forsterknings-beslag: Metallplater som forsterker dørbladet f.eks. ved montering av innfelt beslag som låskasser, sluttstykker og skåter.
 
Frigjøringskraft: Begrep ved teknisk vurdering av panikk- og rømningsbeslag.
 
Gangfløy: Den av dørbladene i en tofløyet dør som normalt benyttes.
 
Hakelås: Lås med hakereile og / eller annen hake. Binder sammen dør og karm (eller dør og dør). Tidligere brukt på skyvedører, men i det senere også som sikkerhetslås.
 
Hakereile: Hakeformet krok som fester seg i dørkarmen ut fra låskassen.
 
Hengelås: Avtakbar (frittstående) lås med bøyle som kan sikre to forskjellige elementer til hverandre.
 
Hengelåsbeslag: Hengelåsens feste i enten dør eller luke.
 
Hengsel: Dørens oppheng i karm. Det benyttes to eller flere hengsler avhengig av dørens tyngde, bredde og beskaffenhet. Hengsler finnes i et utall typer, størrelser og utførelser.
 
Heveterskel: Innebygget terskel eller listanordning i dørens underkant som tetter bl.a. mot røykspredning når døren er lukket og løfter seg klar av gulvet når den åpnes.
 
Hotellås: Lås med funksjoner tilpasset gjesterom i hoteller. Nyere typer er vanligvis kortlesere.
 
Håndtak: Fast grep for å trekke opp eller skyve igjen dør.
 
Impulsgiver: Komponent som gir signal til beslag f.eks. om åpning av dør / port / lås.
 
Innedør: Lette dører som for eksempel kontordør eller bøttekottdør.
 
Kabeloverføring: Se karmoverføring.
 
Kantskåte: Sperrebolt som monteres i føring på dørkant. Vanligvis på passivt dørblad / skåtefløy ved to-fløyede dører, som skyves i inngrep med sluttstykke i karm eller terskel for å sikre lukket dør. Bidrar til innbruddssikring ved låst dør.
 
Karmoverføring: Fleksibelt rør / "slange" som benyttes for å beskytte kabler i overgangen mellom dør og karm.

 

Karuselldør: Inngangsparti med roterende dørsystem.
 
Knappvrider: Vrider som sitter på innside av dør og benyttes istedenfor nøkkel.
 
Korridordør: Dør i eller til korridor. Ofte branndør, rømningsdør eller dør med andre spesielle krav til beslagløsninger.
 
Kortleser: Komponent i adgangssystem; leserterminal der kodebærer (kort ) avleses og kontrolleres. Komponenten kan også ha kodetastatur for tilleggsverifisering av rett bruker.
 
Kortlås: Lås som kontroller adgangsskort som leses elektronisk eller mekanisk.
 
Lysvakt: Kombinasjon av mikrobryter og lysrelé som hindrer f.eks. allmenn-belysningen i å bli slått på før alle rømningsveiene er opplåst. Se også Nattlås.
 
Lås: Anordning for å holde dør lukket; i de fleste tilfeller også konstruert for å hindre adgang / tilgang for uvedkommende.
 
Låsefalle: Falle som har låsende funksjon. Betjenes av nøkkel eller knapp, typisk i smekklåser.
 
Låsenhet: Komplett lås bestående følgende komponenter: Lås / låskasse, skilt / sikkerhetsskilt / forsterkningsbeslag, sluttstykke, eventuelt låssylinder. Låsenheten kan bestå av komponenter fra forskjellige produsenter.
 
Låsplan: Plan for hva et låssystem skal omfatte og hvordan det skal fungere. Låsplanen kan være utformet som en matrisetabell som viser sammenhengen mellom nøkler og låser.
 
Låssystem: Et system av låser som har en planlagt forbindelse med hverandre, oftest med hovednøkkel som går i alle låsene. Dagens norske låssystem er vanligvis bygget på låssylindere og nøkler ut fra en låsplan som viser tekniske spesifikasjoner og kundens ønsker om hvilke nøkler som skal få adgang hvor.
 
Magnetkontakt: Elektrisk kontakt som styres av en magnet. Kan f.eks. brukes i et signalanlegg for å vise om døren er åpen eller lukket.
 
Magnetlås: Elektromagnetisk lås, ofte benyttet på dører i rømningsvei. Kraftig elektromagnet som er låst når strømmen er på og ulåst når strømmen er av. Magneten holder en ankerplate (tilsvarende et sluttstykke) som er festet på døren.
 
Magnetstripekort: Adgangskort / ID-kort med kodet magnetstripe.
 
Medbringer: Anordning i forlengelsen av en låssylinder for å overføre nøkkelens dreiebevegelse tillåskassen, d.v.s. til låskassens fallrør.
 
Medbringerklaff: Brukes på to-fløyede dører med dørkoordinator. Monteres på skåtefløy og sikrer lukking av dørfløyene i riktig rekkefølge.
 
Mellomdør: Lettere dør for innvendig bruk.
 
Mirkrobryter: Liten, elektrisk bryter som aktiviseres av låsdel. Kan f.eks. brukes i et signalanlegg for å vise om låsen er låst eller ulåst.
 
Modullås: Lås i en serie med mange funksjonsvarianter, men med felles dimensjoner.
 
Motorlås: Låskasse med innebygget elektromotor som driver låsens sperreanordning (reile / falle) i låst eller ulåst stilling.
 
Nattlås: Vanligvis forsikringsgodkjent tilleggslås med reile og dobbeltsylinder. Brukes når bygningen er tom for mennesker. Brukt i rømningsveier må låsen ha innretning som forhindrer låsing når det er mennesker i bygget. Se også Lysvakt.
 
Norsk standard: En standard beskriver viktige sider av varer, tjenester og/eller arbeidsprosesser.
 
Nødbryter: Bryter for åpning av elektrisk lukket / låst dør i nødssituasjoner. Plasseres ved den gjeldende dør, kan være del av dørterminal, beskyttet med plastkopp / glasslokk og kan være utstyrt med lys.

 

Nøddørlås: Lås for nødutgang. Kan betjenes innenfra uten nøkkel i nøds- / rømningssituasjon. Må bli stående ulåst ved krav om tilbakerømning. Skal være merket med rømningssymbol.
 
Nødutgang: Se rømningsvei.
 
Nødutstyr: Beslag for åpning av dør i nødssituasjoner. Betjenes med dørvrider eller trykkplate. Må ikke forveksles med panikkbeslag. Overstyrer låsfunksjonen i rømningsretning.
 
Nødvrider: Dørvrider spesielt utformet for rømning, ofte i tillegg til vrider/beslag for daglig bruk.
 
Nøkkel / nøkkelkort: Informasjonsbærer som kontrolleres av låsen: Metall/mekanisk nøkkeltyper, plastkort med hullmønster/magnetstripe eller andre leserteknologier. Se også kortleser og kortlås.
 
Nøkkelbryter: Strømbryter montert på låssylinder; aktiveres med nøkkel.
 
Overfalsdør: Dører med avtrappet dørkant for tetning / anslag.
 
Panikkbeslag: Beslag med horisontal stang midt på døren, som i en panikksituasjon åpner døren ved oppstuving og press mot beslaget. Må ikke forveksles med nødutgangsbeslag. Finnes i to hovedtyper:
 
Passivt dørblad: Det dørbladet som åpner sist og lukker først på en overfalset, tofløyet dør som slår i en retning.
 
Push bar: Horisontal skyvestang i panikkbeslag. Trykkes ned og i rømningsretningen.
 
Reile: Firkantbolt som låser seg inn i dørkarmen.
 
Relé: Elektrisk kontakt/kontaktsett som styres av elektrisk signal.
 
Rømningsdør: Dør i rømningsvei.
 
Rømningskontroll: Dørterminal (kontrollboks) som betjenes og låser opp døren i en rømningssituasjon. Terminalen sikrer også mot misbruk ved at alarm utløses når åpningsknappen brukes.
 
Rømningsvei: Planlagt og merket fluktrute fra branncelle(r) i en bygning til sikkert sted.
 
Sikkerhetslås: Lås for ytterdør og andre dører med krav til ekstra sikkerhet. Ofte kalt tilleggslås når benyttet sammen med annen lås. Vanligvis del av FG-godkjent løsning.
 
Skyvedørlås: Lås hvor falle eller reile griper fast i sluttstykket i skyveretningen.
 
Skyvestang: Se panikkbeslag.
 
Skåte: Mekanisk anordning som sikrer dørblad til karm.
 
Skåtefløy: Også kalt standfløy dersom kantskåte ikke er monter. Se også passivt dørblad.
 
Slagretning: For å beskrive om det er en høyre- eller venstrehengslet dør. Oppgis ved bytte av låskasse i døren. Med utgangspunkt i den side av døren som hengslene er: om hengsler er til venstre er slgretningen venstre, og motsatt.
 
Sluttstykke: Festet i dørkarmen som falle og reile griper fatt i.
 
Smalprofildør: Dør med spesielt smal ramme / profilkonstruksjon i dørblad og karm, noe som kan begrense valg av låskasse og andre beslag. Eks.: Metall- og tredører med store glassfelt e.l.
 
SMARTkort: Adgangskort med innebygget "chip" / mikrokrets, som er programmert og programmerbar for store datamengder.
 
Smekklås: Lås med falle som holder dør fast til karm. Dør låses når den lukkes. Se låsefalle.
 
Solenoidlås: Lås hvor sperringen styres med solenoid (lineær elektromotor).
 
Sperrefalle: Falle som sperrer for manipulering av låsefalle eller utløser annen forreiling (sperring ) av fallen.
 
Sperreknast: Låsdel som holder fallen i inntrukket stilling i låskassen.
 
Stolpe: Låskassens front som er skrudd fast i døren.
 
Strømforsyning: Strømtilførsel der nettspenningen transformeres og/eller likerettes for tilpassing til andre komponenters arbeidsspenning i lås og /eller signalanlegg.
 
Sylinder: Den delen av låsen hvor du stikker inn nøkkelen. Kan være rund, oval eller dråpeformet.

 

Sylinderfallrør: Låsdel hvor låssylinder har inngrep med låsmekanismen.
 
Sylinderlås: Lås hvor låskasse og låssylinder er separate komponenter.
 
Sylinderring: Dekkring rundt sylinderen. Kun til rund sylinder.
 
Tilbakerømning: Krav i "nye" bygningsforskrifter; §7-27: Dør til rømningsvei må ha et låssystem som gjør det mulig å vende tilbake dersom rømningsveien skulle være blokkert. (Tilbakerømning skal være mulig uten bruk av nøkkel).
 
Tilholder: Bevegelig sperreanordning i låsen. Et sett av sperrreplater som kontrollerer nøkkelen.
 
Tilholderlås: Lås uten sylinder, hvor nøkkelen stikkes rett inn i låskassen.
 
Tofløyet dør: To hengslede dørblad i samme karm.
 
Tofunksjonslås: Sylinderlås som kan betjenes innvendig med knappvrider, men som kan omstilles til ikke å kunne åpnes innenfra uten bruk av nøkkel.
 
Touch bar: Horisontal trykkstand i panikkbeslag. Trykkes i rømningsretningen.
 
Trykkplate: Bevegelig håndtak som ved skyving i utgangsretningen åpner døren. Se også nødutgangsbeslag.
 
Trykkstang: Se panikkbeslag.
 
Trykksylinder: Låssylinder som ved riktig nøkkel kan trykkes inn og låse eller frigjøre. Oftest brukt som vinduslås og arkivskap.
 
Vriderfalle: Låsefalle som betjenes av dørvrider.
 
Vriderfallrør: Låsdel hvor dørvrider har inngrep med vriderfallens trekkarm.
 
Ytterdør: Tyngre dører, f.eks. entrèdør, hoveddør, inngangsdør eller kjellerdør.

 

Samarbeidspartnere