Her finner du nyttige skjema for gratis nedlasting og bruk.
Sikkerhetsskjema
Her definerer du hvem som skal ha rettigheter til å bestille nøkler på systemet, samt hvordan dette skal gjøres. De fleste velger i dag bestilling på mail, men du kan med fordel legge inn et høyere sikkerhetsnivå. Vi anbefaler alltid at det signeres et sikkerhetsskjema på et låssystem. Det er videre en fordel at det er mer enn 1 navngitt person som har rettigheten dersom noe uventet skulle skje.
Rekvisjon for bestilling av systemnøkler
Dette skjemaet kan brukes for bestilling av systemnøkler. Skjemaet kan sendes til oss på e-post, fax eller pr brev. Fordelen med å bruke skjemaet er at man sikrer å få med alle opplysninger og at disse kvalitetssikres.
Kvitteringsliste / Nøkkelkontroll
Dette skjemaet kan brukes for å logge ut- og innleveringer av systemnøklene dine. Pass alltid på at den som mottar en systemnøkkel signerer på at nøkkelen er mottatt! Da slipper man diskusjonene i ettertid.

Sylinderoversikt og bestilling
Dette skjemaet kan brukes for bestilling av sylindere til et låssystem. Skjemaet kan sendes til oss på e-post, fax eller pr brev. Fordelen med å bruke skjemaet er at man sikrer å få med alle opplysninger og at disse kvalitetssikres.Oversikt sylinder
Skal du bestille en ny sylinder, kan det være vanskelig å forklare hvilken type du har pr tlf. Dette skjemaet viser de mest vanlige sylindertypene, og kan være til god hjelp når du skal bestille.

Fullmaktskjema TrioVing
Dette skjemaet kan brukes for å gi oss fullmakt til å produsere og etterlevere systemnøkler og systemsylindere lokalt. Dette gjelder da kun for låssystemtype Flex (SN2). Skjemaet kan sendes til oss på e-post, fax eller pr brev.

Hvilken lås i døra?
Skal du skifte låskasse eller montere komplett ny låskasse, sluttstykke, sylindre og skilt? Dette skjemaet vil hjelpe deg til å bestille rette deler første gangen. Skjemaet forklarer forskjellen på høyre- og venstredør, og forklarer hvilken informasjon og mål som er viktig å notere seg.

Så enkelt skifter du låskassen!
Skal du skifte låskasse eller montere ny sylinder? Dette skjemaet vil hjelpe deg til å utføre dette steg for steg. Om du ønsker hjelp til å utføre dette har vi teknikere som ordner dette uten problem, ta kontakt med en av våre avdelinger so hjelper vi deg.

Samarbeidspartnere